Αμφίβια

Ερπετά

Εμφάνιση ανά Κοινή Ονομασία


Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω   Αβ   Αγ   Αι   Ακ   Αλ   Αμ   Αν   Ασ   Αχ   Βά   Βα   Βε   Βο   Βρ   Βυ   Βό   Γα   Γε   Γη   Γι   Γκ   Γλ   Γο   Γρ   Γυ   Δα   Δε   Δρ   Δυ   Ελ   Ερ   Εφ   Εχ   Ζά   Ζα   Ζι   Ηλ   Θε   Θρ   Κά   Κί   Κα   Κε   Κι   Κλ   Κο   Κρ   Κυ   Κω   Κό   Λα   Λε   Λι   Λο   Λυ   Μα   Με   Μι   Μο   Μπ   Μυ   Να   Νε   Νη   Ντ   Νυ   Ξυ   Ον   Οφ   Οχ   Πα   Πε   Πη   Πο   Πρ   Ρα   Ρυ   Σα   Σβ   Ση   Σι   Σκ   Σμ   Σπ   Στ   Τά   Τα   Τε   Το   Τσ   Τό   Τύ   Υδ   Φα   Φι   Φο   Φρ   Χα   Χε   Χο   Χρ   Χτ   Ψα   Ψη   Ψω  

Α

    Αβλέφαρος
    Αγιόφιδο
    Αλπικός Τρίτων
    Αμερικανικός Γιγάντιος Βάτραχος
    Αμμόσαυρα
    Αμφίσβαινα
    Ανατολικός Χτενοτρίτωνας
    Αστρίτης
    Αφρικανικός Χαμαιλέοντας

Β

    Βάτραχος της Καρπάθου
    Βάτραχος του Μπεντριάγκα
    Βαλτοβάτραχος

Γ

    Γουστέρα της Μήλου
    Γουστέρα της Πελοποννήσου
    Γουστέρα του Ταύρου
    Γραμμωτή Νεροχελώνα

Δ

    Δενδροβάτραχος
    Δενδρογαλιά
    Δερματοχελώνα

Ε

    Ελληνική Σαύρα
    Ελληνική Χελώνα
    Ελληνικό Κονάκι
    Ελληνικός Βάτραχος
    Ελληνικός Βαλτοβάτραχος
    Ευκίνητος Βάτραχος

Ζ

    Ζαμενής της Ρόδου

Η

    Ηπειρωτικός Βάτραχος

Θ

    Θαμνόφιδο

Ι

Κ

    Κεραμοχελώνα
    Κεφαλλονίτικο Κονάκι
    Κεχρίτης
    Κιτρινομπομπίνα
    Κοινός Eυρωπαϊκός Bάτραχος
    Κοκκινομπομπίνα
    Κονάκι
    Κρασπεδωτή Χελώνα
    Κρητικός Βάτραχος
    Κροκοδειλάκι
    Κυρτοδάκτυλος

Λ

    Λαφίτης του Ασκληπιού
    Λαφιάτης (Λαφίτης)
    Λεβεντόσαυρα
    Λιακόνι
    Λιμνόφιδο

Μ

    Μακεδονικός Τρίτων
    Μαύρο Φίδι της Γυάρου
    Μαύρος Έφιος
    Μεσογειακή Χελώνα
    Μεσογειακός Χαμαιλέοντας

Ν

    Νανόχεντρα
    Νεροχελώνα με κόκκινα μάγουλα
    Νερόφιδο

Ξ

Ο

    Οθωμανική Οχιά
    Οφίσωψ
    Οφιόμορος
    Οχιά
    Οχιά της Μήλου

Π

    Πηλοβάτης
    Ποντιακή Σαύρα
    Πράσινη Xελώνα
    Πράσινος Φρύνος
    Πρασινόσαυρα

Ρ

Σ

    Σαΐτα
    Σαλαμάνδρα
    Σαλαμάνδρα της Καρπάθου
    Σαλαμάνδρα του Καστελόριζου
    Σαμιαμίδι
    Σαπίτης
    Σαύρα της Ρούμελης
    Σαύρα της Σάμου
    Σαύρα της Σκύρου
    Σαύρα του Μοριά
    Σιλιβούτι
    Σιλιβούτι της Κρήτης
    Σπιτόφιδο
    Στεφανοφόρος
    Στικτή Νεροχελώνα

Τ

    Ταρέντολα
    Τοιχογουστέρα
    Τουρκική Σαύρα
    Τρίτων ο Κοινός
    Τρανόσαυρα
    Τριόνυξ
    Τυφλίνος
    Τυφλίτης

Υ

Φ

Χ

    Χελώνα Καρέττα
    Χρυσίζουσα Σαύρα
    Χωματόφρυνος

Ψ

Ω

Αβ

    Αβλεφαρόσαυρα

Αγ

    Άγαμα

Αι

    Αιγαιόσαυρα

Ακ

    Ακκανομούτας
    Ακολισαύρα
    Ακονάκι

Αλ

    Αλιζαύρα

Αμ

    Αμπελοβατράχι
    Αμπελού

Αν

    Ανήλιαγος
    Ανήλιαστος
    Ανήλιος
    Ανατολικός Λοφιοφόρος Τρίτωνας

Ασ

    Ασημόφιδο
    Ασινόφιδο
    Ασκουβάζα
    Ασκόντριχα
    Αστραπόφιδο
    Ασφοντυλάρι

Αχ

    Άχεντρα

Βά

    Βάθρακας (Pelophylax kurtmuelleri)
    Βάθρακας (Pelophylax ridibundus)
    Βάτραχος της Κρήτης
    Βάτραχος των ελών

Βα

    Βαθρακός (Pelophylax kurtmuelleri)
    Βαθρακός (Pelophylax ridibundus)
    Βαλκανοβάτραχος
    Βαλκανόσαυρα
    Βαλκανόφιδο
    Βαλτοχελώνα

Βε

    Βεργολάζα

Βο

    Βουβαλοβάτραχος
    Βουνοβάτραχος
    Βουνοτρίτωνας
    Βουνόχεντρα
    Βουτράκι
    Βούζα

Βρ

    Βρονταλίδα
    Βροχαλίδα
    Βροχαλόρα

Βυ

    Βυζάστρα
    Βυζαστάριν
    Βυζαστρούα

Βό

    Βόστερας

Γα

    Γαλαζόλαιμη Σαύρα
    Γατόφιδο
    Γαϊδουροσκουσκούρα

Γε

    Γερουκάς

Γη

    Γηρούκα

Γι

    Γιατρόφιδο

Γκ

    Γκρίζο Θερκό

Γλ

    Γλιάστρα

Γο

    Γουστέρα (Lacerta trilineata)
    Γουστέρα (Lacerta viridis)
    Γουστερίτζα
    Γουστερίτσα

Γρ

    Γραικοβάτραχος
    Γραικοχελώνα
    Γραμμωτόλαιμη Νεροχελώνα

Γυ

    Γυρούκα

Δα

    Δαλματοβάτραχος

Δε

    Δενδροβατραχάκι

Δρ

    Δράκος
    Δρίτης
    Δραγκολέα
    Δραγκολιά
    Δρεπανοράχη
    Δρεπανούρα
    Δρεπανόρα
    Δρώπις

Δυ

    Δυτικός Λοφιοφόρος Τρίτωνας
    Δυτικός Χτενοτρίτωνας

Ελ

    Ελαφίτης
    Ελληνοβάτραχος

Ερ

    Έρυξ
    Ερημόφιδο

Εφ

    Έφιος
    Εφιός

Εχ

    Εχιδνα

Ζά

    Ζάμπα

Ζα

    Ζαμενής
    Ζαμποφάης

Ζι

    Ζιάμπα

Ηλ

    Ήλιος

Θε

    Θεριοσαπίτα
    Θεριούλι
    Θεριό
    Θερκό

Θρ

    Θρακικός Λαφιάτης

Κά

    Κάρλακας

Κί

    Κίτρινη Σκονταρέλα

Κα

    Κακιά
    Κανακαρά
    Καναλόφιδο
    Καρέττα
    Καρλάκι
    Κασίρης
    Κασίριδα
    Κασιδιάρης
    Κασιρίδα
    Κατσουλοχιά
    Κατσουροχιά

Κε

    Κερασφόρος Οχιά
    Κερκυραϊκή Σαύρα

Κι

    Κιτρινογάστορας Φρύνος
    Κιχρίτης

Κλ

    Κλειδί Αϊ-Γιάννη
    Κλειδί της Παναγίας
    Κληνανταράκι
    Κλωστιδάκι

Κο

    Κοιλοπέλτης
    Κοινός Φρύνος
    Κοκκινογάστορας Φρύνος
    Κολισαύρα (Podarcis erhardii)
    Κολισαύρα (Lacerta trilineata)
    Κολισαύρα (Podarcis cretensis)
    Κολοσαυρίδι (Podarcis erhardii)
    Κολοσαύραδος (Lacerta trilineata)
    Κολοσταυρίδα (Lacerta trilineata)
    Κολοσταυρίδα (Lacerta viridis)
    Κολόσαυρος (Lacerta trilineata)
    Κολόστραβη
    Κοντοθοδωρής
    Κοντοσέρβα
    Κοντόθωρος
    Κορκόφιλας
    Κορνήλιος
    Κοροσάβλα
    Κοσαφλίδα
    Κοτσονόρα
    Κουρκουτάς
    Κουρκούδιαλος
    Κουρκούλης
    Κουρκούταβλος
    Κοχυλίνα

Κρ

    Κρασπεδοχελώνα
    Κρητική Σαύρα
    Κροκάς
    Κροκοδειλάκι (Lacerta trilineata)

Κυ

    Κυβόφιδο

Κω

    Κωλοπαπάς

Κό

    Κόκκινη Οχιά της Μήλου
    Κόκκινος Αστρίτης (λανθασμένα: Zamenis situla)

Λα

    Λασπόχεντρα
    Λαφίτης της Ανατολής
    Λαφιάς

Λε

    Λεβαντόφιδο

Λι

    Λιακούρι
    Λιβαδόσαυρα
    Λιμνοβάτραχος (Pelophylax kurtmuelleri)
    Λιμνοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)
    Λιμνοβάτραχος της Κρήτης
    Λιόχεντρα (Vipera ammodytes)
    Λιόχεντρα (λανθασμένα: Zamenis situla)

Λο

    Λουρίτης
    Λοφιοφόρος Τρίτωνας (ανατολικός)
    Λοφιοφόρος Τρίτωνας (δυτικός)

Λυ

    Λυσαντήρι
    Λυσαντηράκι

Μα

    Μαντρόσαυρα
    Μαυριτάνικο Σαμιαμίθι
    Μαυροχελώνα
    Μαύρη
    Μαύρο Θερκό
    Μαύρο Φίδι
    Μαύρος Ζαμέτης
    Μαύρος Ζαμενής

Με

    Μεγάλη Πρασινογουστέρα
    Μεγάλος Τρίτωνας
    Μεθύρα
    Μεχάρους

Μι

    Μιάμιος
    Μικροσκουσκούρα
    Μιόνυχα

Μο

    Μολυντήρι
    Μοστερίτσα (Algyroides nigropunctatus)
    Μοστερίτσα (Podarcis tauricus)

Μπ

    Μπάκακας (Pelophylax kurtmuelleri)
    Μπάκακας (Pelophylax ridibundus)
    Μπακακάς (Pelophylax kurtmuelleri)
    Μπακακάς (Pelophylax ridibundus)
    Μπουσάκα
    Μπράσκα
    Μπσιάκα

Μυ

    Μυσαρός
    Μυσιαρός (Hemidactylus turcicus)
    Μυσιαρός (Mediodactylus kotschyi)

Να

    Νανόσκιγκος
    Νανόφιδο

Νε

    Νεροβάτραχος (Pelophylax ridibundus)
    Νεροβάτραχος ο Βαλκανικός
    Νερολαφιάτης
    Νεροφίδα
    Νεροχελώνα με κόκκινα αυτιά
    Νερόφιδο (Natrix tessellata)

Νη

    Νηλιος

Ντ

    Νταλάκι
    Νταλακάκι
    Ντρίτης του νερού

Νυ

    Νυφίτσα

Ξυ

    Ξυλόδρωπις

Ον

    Ονυχοχελώνα

Οφ

    Οφιoς
    Οφκιoς

Οχ

    Οχέντρι (λανθασμένα: Zamenis situla)
    Οχεντρίτης (λανθασμένα: Natrix natrix)
    Οχεντρα (Montivipera xanthina)
    Οχεντρα (Vipera ammodytes)
    Οχεντρα (λανθασμένα: Zamenis situla)
    Οχιά των λιβαδιών
    Οχιντρίτης

Πα

    Παπασκούλι
    Παπασκόλι
    Πατσάλα

Πε

    Περβολάρης

Πη

    Πηδοβάτραχος
    Πηλοβατίδα

Πο

    Ποντικολέος
    Ποντικολόγος
    Ποντικολός
    Ποταμοχελώνα

Πρ

    Πρασινοβάτραχος (Pelophylax kurtmuelleri)
    Πρασινοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)
    Πρασινολαφιάτης
    Πρασινόσαυρα (Lacerta trilineata)
    Πρασινόσαυρα (Lacerta viridis)
    Πρασινόφρυνος

Ρα

    Ραφίτης

Ρυ

    Ρυακοβάτραχος

Σα

    Σαβραχίδα
    Σαλαβρίχι
    Σαλαμίδι
    Σαμάμιθος
    Σαμαμίθι
    Σαμαμίθιον
    Σαμιαμίδι (Mediodactylus kotschyi)
    Σαμιαμίζο
    Σαμιαμίθι (Hemidactylus turcicus)
    Σαμιαμίθι (Tarentola mauritanica)
    Σαμιώτικη Σαύρα
    Σαμνιόμυτας
    Σαπομύτα
    Σαπομύτι
    Σαυράδα
    Σαυράκι
    Σαυρόφιδο
    Σαϊτάρι
    Σαϊτιά
    Σαϊτούρι
    Σαύρα της Μήλου
    Σαύρα της Πίνδου
    Σαύρα της Πελοποννήσου
    Σαύρα της Ρόδου

Σβ

    Σβελτοβάτραχος

Ση

    Σημειαμίδι

Σι

    Σιαμαός (Hemidactylus turcicus)
    Σιαμαός (Mediodactylus kotschyi)
    Σιελεντρούνα
    Σιλιούδι
    Σισκίλι
    Σισσίλη

Σκ

    Σκολίδα
    Σκουληκόφιδο
    Σκουλουμβριά
    Σκουλούμβρι
    Σκουνταλάδα
    Σκουντρί
    Σκουρταντέλα
    Σκουσκούρα
    Σκουτζίκι
    Σκούτζικας
    Σκυλομεθύρι
    Σκυλομεθύρια
    Σκυλομεντέρια
    Σκόλι

Σμ

    Σμαραγδόσαυρα

Σπ

    Σπελεχός

Στ

    Σταυρόφιδο
    Στικτόλαιμη Νεροχελώνα
    Στρίδα
    Στρίδης

Τά

    Τάπακας

Τα

    Ταυρική Γουστέρα

Τε

    Τελματοτρίτωνας
    Τετράγραμμος

Το

    Τοιχόσαυρα
    Τολιοσκουλούμβρι
    Τουρκοχιά

Τσ

    Τσαπέκος
    Τσαπίδα
    Τσικουρίκλα

Τό

    Τόπακας

Τύ

    Τύφλιακας

Υδ

    Υδρος

Φα

    Φαρμάκα

Φι

    Φιδάκι της Παναγίας
    Φιδόσαυρα

Φο

    Φουρνία
    Φουρνιά
    Φουρνοφάισα

Φρ

    Φρύνος με κίτρινη κοιλιά
    Φρύνος με κόκκινη κοιλιά

Χα

    Χαμαιλέον ο κοινός
    Χαμολιός
    Χαμουλιός

Χε

    Χελώνα με κόκκινα μάγουλα

Χο

    Χορσαφλίδα

Χρ

    Χρυσοφυλλίδα

Χτ

    Χτενοτρίτωνας (ανατολικός)
    Χτενοτρίτωνας (δυτικός)

Ψα

    Ψαμαμύτι (Mediodactylus kotschyi)
    Ψαρή
    Ψαψαμύτης (Hemidactylus turcicus)

Ψη

    Ψηφιδόφιδο

Ψω

    Ψωριάρι

Προηγούμενη Σελίδα
Επάνω
 

Διαφημίσεις

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Έχουμε 4 επισκέπτη/ες

Επισκεψιμότητα

1080514 επισκέπτες συνολικά